Start Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia PDF Drukuj
Wpisany przez przedadm   
środa, 09 listopada 2011 10:20

Ramowy plan dnia

w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu

( podstawa programowa realizowana jest w godz. 800 – 1300 )

 

630 – 815 – schodzenie się dzieci

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę

ćwiczenia ogólnorozwojowe:

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych

 

815 - 830 – przygotowanie do śniadania

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

 

830 – 900 – śniadanie

 

900 – 1000 – zajęcia dydaktyczne

Realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego programu wychowania przedszkolnego

 

1000 – 1115 – pobyt na świeżym powietrzu

Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka

 

1115 – 1130 – przygotowanie do obiadu

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne.

 

1130 – 1200 – obiad

1245 - 1300 Rozchodzenie się dzieci na pobyt 5 godzinny

1200 – 1400 – odpoczynek poobiedni

Grupy młodsze: leżakowanie, słuchanie bajek,

Grupy starsze: słuchanie bajek, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne, praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z potrzebami edukacyjnymi, zabawy dowolne.

Udział w zajęciach dodatkowych.

 

1415- 1430 – przygotowanie do podwieczorku

Porządkowanie sali i zabiegi higieniczne

 

1430 – 1445 podwieczorek i zabiegi porządkowo higieniczne

 

1500 –16 30 –Rozchodzenie się dzieci w trakcie z dziećmi pozostającymi

ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci

Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań w sali lub w ogrodzie , zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Poprawiony: czwartek, 31 sierpnia 2017 14:26